Werkwijze

Elk mens is uniek en kostbaar, samen gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt en wat jij wilt zodat je tot heelheid komt.

Kennismakingsgesprek, duurt 30 minuten en is vrijblijvend, tijdens dit gesprek komen we er achter of ik wat voor jou kan betekenen. Zo niet dan kan ik je een andere weg of hulpbron adviseren.

De intake, de hulpvraag  staat centraal – We bespreken wat de mogelijkheden zijn voor je begeleiding. Daarna kom ik met een gespreksplan hoe en waar we het beste aan kunnen werken. Het belangrijkste is dat we samen een klik hebben zodat je jezelf durft te zijn.

Gespreksplan, sta je achter het gespreksplan en wil je met mij verder, dan gaan we daarmee aan de slag. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de doelen die we stellen. Veranderen van gewoontes kost tijd. Ik wil graag een luisterend oor voor jou zijn, met wat voor verhaal, moeite of schaamte je ook komt. 

Evaluatie, tijdens de intake spreken we een datum af waarop we gaan evalueren. Evaluatiemomenten zijn nodig om te kijken of we op de goede weg zijn, en of onze doelen eventueel bijgesteld moeten worden.

Integratieve therapie, voor de behandeling van psychosociale problemen maak ik gebruik van een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware echte ik en de ander te herstellen (afhankelijk van jouw hulpvraag).

Therapievormen waar gebruik van wordt gemaakt;

Rationeel-Emotieve Therapie, Beeldcommunicatie, Transactionele Analyse, Gestalttherapie, Bio-energetica, Wandeltherapie

Een eerste stap nemen is vaak spannend en brengt veel emoties met zich mee, maar hoop op een vrijer leven met nieuwe mogelijkheden daarvoor is moed nodig en de moeite meer dan waard.